Kadra

 

 

DYREKTOR

mgr Joanna Sikora

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

  mgr Joanna Sikora – pedagog,  doradca zawodowy, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta biofeedback

 

  mgr Magdalena Sozańska – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w procesie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym, posiada kwalifikacje w  obszarze autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe

 

 mgr Małgorzata Grzelińska–Tomczak -pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, oligofrenopedagog

 

 mgr Małgorzata Niekrasz – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedag, surdopedagog

 

 mgr Danuta Rabuczewska–Łozowska, psycholog, socjoterapeuta, trener rekomendowany przez PTP w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych

 

 mgr Michał Wawrzyniak – psycholog, pedagog, socjoterapeuta, terapeuta biofeedback

 

 mgr Joanna Kubisiak – psycholog, psychodietetyk

 

 mgr Marzena Żółtaniecka - pedagog specjalny, tyflopedagog

 

 dr Witold Pietruk - doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog,

 

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I OBSŁUGI

 mgr Joanna Moździerska - Drobisz - specjalista ds. administracyjno-biurowych

 Helena Garbowska - główny księgowy

 Małgorzta Ostrowska - sprzątaczka